Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực:Lĩnh vực Hóa chất
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Công thương
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:15
Phí, lệ phí:Có thu phí

 

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại Sở Công thương; Trước khi nộp hồ sơ đơn vị cá nhân cần:

+ Làm việc với Sở Công thương để tiến hành làm các hồ sơ thủ tục: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

+ Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường làm hồ sơ thủ tục: Giấy cam kết bảo vệ môi trường.

+ Làm việc tại Cảnh sát PCCC để có Văn bản thẩm duyệt của Cảnh sát PCCC.

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công thương.

* Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Bước 1: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Phòng chuyên môn - Sở Công thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại đơn vị xin cấp phép. Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký văn bản cấp giấy phép.

- Bước 3: Bộ phận một cửa trả kết quả tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Thừa Thiên Huế

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất (Bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận mã số thuế (Bản sao)
Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: - Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm (Bản chính) - Bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở kinh doanh hóa chất (Bản chính - theo mẫu) - Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng (Bản chính) - Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Bản sao hợp lệ) - Bản kê khai từng địa điểm kinh doanh (mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng) (Bản chính) - Phiếu an toàn hóa chất của hóa chất nguy hiểm (Bản sao hợp lệ) - Bản kê khai nhân sự (Bản chính - theo mẫu)
Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ - Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (kèm theo đề án) (Bản sao hợp lệ) - Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về PCCC (Bản sao hợp lệ) (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 01

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: