Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực:Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Công an tỉnh
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng Cảnh sát PC&CC và CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Cảnh sát PC&CC và CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi tiếp nhận:01 Lê Lai, TP. Huế (Điện thoại: 0234 3856 868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó gồm 07 ngày để tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PC&CC và 07 ngày kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu).)
Phí, lệ phí:

Không

 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 3: Phòng Cảnh sát PC&CC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy .

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn.

- Thẩm định về pháp lý.

- Trao đổi, thống nhất với tổ chức, cá nhân và tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PC&CC đối với công trình, phương tiện giao thông cơ giới (Thời gian tổ chức kiểm tra nghiệm thu không quá 07 ngày làm việc).

- Thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu về PC&CC theo quy định:

+ Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, sẽ cấp Văn bản bản nghiệm thu về PC&CC

+ Nếu kết quả không đảm bảo yêu cầu, sẽ trả lại hồ sơ kèm theo văn bản hướng dẫn và nêu rõ lý do, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.

- Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, TP. Huế.

- Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống PC&CC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới. ()
Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về PC&CC. ()
Văn bản đề nghị nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy của của chủ đầu tư. ()
Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PC&CC của cơ quan Cảnh sát PC&CC. ()
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PC&CC đã lắp đặt tại công trình, phương tiện giao thông cơ giới. ()
Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống PC&CC. ()
Các bản vẽ hoàn công hệ thống PC&CC và các hạng mục liên quan đến PC&CC phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt. ()

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Các dự án, công trình; phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng và đã được Phòng cảnh sát PC&CC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (hoặc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây) thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Đơn vị thi công Hệ thống PC&CC phải đủ năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

 

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcMức độ
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ3
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
Cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.3
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ4
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy3
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở3
Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP3
Cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.3
Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy4