Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực:Đầu tư xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

 

1. Dự án không có cấu phần xây dựng: Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện chủ trì thẩm định dự án.

2. Dự án có cấu phần xây dựng: Phòng có chức năng quản lý xây dựng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thuộc UBND cấp huyện chủ trì thẩm định dự án.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình chủ đầu tư và công văn thống nhất của cơ quan chủ quản (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo KTKT (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư hoặc tương đương (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án (nếu có) gồm: + Nhiệm vụ, phương án, báo cáo kết quả khảo sát. + Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát của chủ đầu tư. + Hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)

Số lượng hồ sơ: 02

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: