Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Lĩnh vực:Lĩnh vực kinh doanh Khí
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, TP Huế (Điện thoại: +84 +54.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ bảy hàng tuần
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

* Tại thành phố và các thị xã:

+ Đối với Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với Hộ kinh doanh cá thể: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

* Tại các huyện:

+ Đối với Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với Hộ kinh doanh cá thể: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

 

Dịch vụ công:Mức độ 3    Đăng ký

 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho Cá nhân, tổ chức.

- Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; cụ thể:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Sở Công Thương chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho Cá nhân, tổ chức.

 

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

- Qua bưu điện;

- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp (Bản chính - theo Mẫu); (Bản chính)
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh; (Bản sao)
3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng; (Bản chính)
4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

- Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3