Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm B

Lĩnh vực:Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: +84 +54.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Dự án nhóm B: Không quá 20 ngày
Phí, lệ phí:

Theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở).

 

 

- Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức.

- Bước 2: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; cụ thể:

          + Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc tính từ ngày Trung tâm hành chính công chuyển cho Sở Công thương thụ lý xem xét; Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Sở Công thương có văn bản gửi Trung tâm hành chính yêu cầu người đề nghị thẩm định bổ sung hồ sơ trình thẩm định.

+ Trường hợp Sở Công thương không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc tính từ ngày Trung tâm hành chính công chuyển cho Sở Công thương thụ lý xem xét; Sở Công thương có văn bản gửi Trung tâm hành chính thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra đến Trung tâm hành chính công để chuyển cho Sở Công Thương làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Trung tâm hành chính công để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

- Bước 3: Sở Công thương chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho cá nhân/tổ chức.

 

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định dự án/thiết kế cơ sở công trình của chủ đầu tư dự án (Mẫu số 01) hoặc văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở hạng mục công trình của đơn vị đầu mối thẩm định dự án (Bản chính)
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo văn bản cấp đất để thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền (nếu có); (Bản sao hợp lệ) (Bản sao có chứng thực)
Quyết định phê duyệt mặt bằng quy hoạch của dự án kèm theo bản vẽ mặt bằng quy hoạch được phê duyệt; Quyết định phê duyệt mặt bằng hướng tuyến công trình (nếu có) kèm theo bản vẽ mặt bằng hướng tuyến; (Bản sao hợp lệ) (Bản sao có chứng thực)
Văn bản thoả thuận đấu nối vào lưới điện hiện có giữa chủ sở hữu lưới điện với chủ đầu tư công trình; văn bản thỏa thuận phương án di dời, lắp đặt lại (đối với công trình điện di dời, cải tạo); (Bản sao hợp lệ) (Bản sao có chứng thực)
Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có): về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, thỏa thuận cho sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, và các yêu cầu khác có liên quan; (Bản sao hợp lệ) (Bản sao có chứng thực)
Hồ sơ khảo sát lập thiết kế cơ sở; (Bản chính) (Bản chính)
Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán) (Bản chính)
Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh (nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng); (Bản chính) (Bản chính)
Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; (Bản chính)
Giấy phép hoạt động điện lực của nhà thầu thiết kế phù hợp với công việc thực hiện; (Bản sao có chứng thực)
Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); (Bản chính)
Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình phù hợp với quy mô công trình (Bản sao hợp lệ). (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình cấp II, cấp III được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn khác (Quy định tại Phụ lục I Thông tư số 03/2016/TT-BXD).

 

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm B
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm CDự án nhóm C: Không quá 15 ngày2
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công /thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước, 2 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc2
Thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 3 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)không quá 30 ngày.2