Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường

Lĩnh vực:Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài nguyên và Môi trường
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường, 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế (Điện thoại: 054.3822426)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Thời hạn giải quyết:30
Phí, lệ phí:Không

 

- Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường gửi hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ để lập phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân biết bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động thẩm định, thẩm định lại Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết kết quả thẩm định, thẩm định lại và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh Dự án cải tạo, phục hồi môi trường;

- Khi nhận được thông báo của Chi cục Bảo vệ môi trường về kết quả thẩm định, thẩm định lại Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh Dự án cải tạo, phục hồi môi trường, đóng dấu giáp lai, kèm theo văn bản giải trình cụ thể về các nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ Dự án cải tạo, phục hồi môi trường hoàn chỉnh.

Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ môi trường, số 173 đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Tên hồ sơMẫu tải về
01 (Một) Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 34/2009/TT-BTNMT; (Bản chính)
07 (bảy) bản Dự án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo các bản vẽ liên quan (nếu có). (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: