Cấp mới số nhà

Thông tin chung

Lĩnh vực:Nhà ở và công sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:07
Phí, lệ phí:

Lệ phí cấp biển số nhà. Trường hợp cấp mới số nhà: 25.000 đồng/ biển.

Dịch vụ công:Mức độ 4

Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bước 3: Sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân tổ chức hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận số nhà cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận chuyên môn treo biển số nhà theo Giấy chứng nhận số nhà cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và thu lệ phí theo quy định (không quá 01 (một) ngày làm việc.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn xin cấp mới số nhà (có xác nhận của chính quyền địa phương) (Bản chính)Tải về
Số hộ khẩu (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 02

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
Quyết định số 2810/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/12/2009Tải về

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ