Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Thông tin chung

Lĩnh vực:Đất đai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp thực hiện:Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.)
Phí, lệ phí:

* Đối với tổ chức :

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy

* Đối với hộ gia đình, cá nhân:

 + 25.000 đồng/1 Giấy chứng nhận (đối với các phường thuộc thành phố Huế).

  + Không thu đối với khu vực còn lại trong tỉnh.

Dịch vụ công:Mức độ 3    Đăng ký

Trình tự thực hiện

 

a)           Đối với người nộp (tổ chức, cá nhân sử dụng đất):

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại một trong 02 cơ quan có thẩm quyền sau đây:

+ Tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc UBND cấp huyện;

+ Tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc UBND cấp xã (nếu có nhu cầu).

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả:

Có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

c) Văn phòng / Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

d) Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng / Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

- Văn phòng / Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận  cho Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả để trao cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã

đ) Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng / Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

   

Cách thức thực hiện:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (tương ứng với mỗi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ), cụ thể:

- Tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc UBND cấp huyện;

- Tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

Yêu cầu thêm

Đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; (Bản chính)Tải về
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 30/06/2014Tải về
Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013Tải về
Nghị định số Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014Tải về
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014Tải về
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19/05/2014Tải về
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19/05/2014Tải về
Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 02/01/2014Tải về
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 27/01/2015Tải về
Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 30/06/2014Tải về
Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 30/06/2014Tải về
Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 30/05/2009Tải về

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ