Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

Thông tin chung

Lĩnh vực:Giáo dục- Đào Tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Nội vụ, (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính nếu cần)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

Không

Dịch vụ công:Mức độ 4    Đăng ký

Trình tự thực hiện

Bước thực hiện Mô tả

 

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ hoàn thành các thủ tục theo qui định, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 9.3 Biểu này.

- Bước 2: Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức thẩm định (có biên bản). Nội dung biên bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để đề nghị UBND tỉnh quyết định: thống nhất; không thống nhất việc thành lập trung tâm.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, xin ý kiến của UBND tỉnh về việc thành lập trung tâm.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: 22 Lê Lợi, TP Huế vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)

Yêu cầu thêm

Điều kiện 1: Việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện 2: Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình xin thành lập trung tâm (Bản chính hoặc bản sao)
Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm (Bản chính hoặc bản sao)
Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau: - Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; - Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; - Cơ sở vật chất của trung tâm; - Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm (Bản chính hoặc bản sao)

Số lượng hồ sơ: 4

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/08/2006Tải về
Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/01/2011Tải về

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ