Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Phát triển đô thị
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Xây dựng
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:45 (Đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: số lượng hồ sơ là 16 bộ và thời gian giải quyết không quá 67 ngày)
Phí, lệ phí:Chưa có quy định cụ thể

Trình tự thực hiện

a) Đối với Chủ đầu tư:

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

- Bước 2: Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bước 3: Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) đến nhận kết quả các bước thẩm tra tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Đối với cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Chuyên viên thuộc Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ trình chấp thuận đầu tư dự án, kiểm tra thành phần phần, số lượng hồ sơ đúng quy định và chuyển cho Phòng chuyên môn thực hiện theo phân công.

- Bước 2: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình chấp thuận đầu tư dự án từ chủ đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và có văn bản hướng dẫn về thành phần hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định) đến chủ đầu tư để thực hiện.

Bước 3: Sở Xây dựng tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và có văn bản thẩm định trình UBND tỉnh.

- Trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư không cần lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh và có quyết định chấp thuận đầu tư tối đa là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ chủ đầu tư.

- Trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng:

+ UBND tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định.

+ UBND tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư dự án trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

c) Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

   Vào các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.

   Sáng: từ 7h30 đến 11h00; chiều: từ 14h đến 16h30.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư thực hiện dự án (Bản chính)Tải về
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chỉ định chủ đầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư là chủ sử dụng khu đất thực hiện dự án (Bản sao)
Hồ sơ dự án theo quy định gồm: thuyết minh dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, hồ sơ thiết kế đô thị (không bao gồm mô hình thu nhỏ khu vực thực hiện dự án), dự án thành phần phục vụ tái định cư giải phóng mặt bằng (nếu có), các nội dung phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương (nếu có) (Bản chính)
Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị; hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư về tài chính, kinh nghiệm về đầu tư và quản lý phù hợp để thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 10

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

- Quyết định số 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hàn

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ