Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư <=5 tỷ đồng)

Thông tin chung

Lĩnh vực:Tài chính Kế hoạch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

Phí thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (tỷ lệ %);

Dịch vụ công:Mức độ 2

Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

- Bước 2: Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ  tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.

- Bước 3: Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định.

- Bước 3: UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt.

 - Bước 4: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện trả hồ sơ cho chủ đầu tư  sau 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình (theo mẫu) (Bản chính)Tải về
Báo cáo kinh tế kỹ thuật, gồm: - Thuyết minh dự án; - Báo cáo kinh tế kỹ thuật (trừ dự án ODA): Phần thuyết minh BCKTKT, thuyết minh thiết kế công nghệ (đối với công trình có thiết kế công nghệ), Phần thiết kế bản vẽ xây dựng, bản vẽ công nghệ; (Bản chính)
Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kèm theo góp ý của các cơ quan có liên quan (nếu có) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 02

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 23/08/2010Tải về

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ