Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Thông tin chung

Lĩnh vực:Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Công an tỉnh
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng Cảnh sát PC&CC và CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Cảnh sát PC&CC và CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi tiếp nhận:01 Lê Lai, TP. Huế (Điện thoại: 0234 3856 868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

-Bước 3: Phòng Cảnh sát PC&CC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC.

+ Tiến hành kiểm tra đối chiếu hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ PC&CC của cơ sở đã huấn luyện;

+ Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC.

- Bước 4: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, TP. Huế.

- Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Yêu cầu thêm

Phải có tài liệu chứng minh đã được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC trước đó.

 

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC (Mẫu số PC14 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công an). ()Tải về
Danh sách trích ngang thông tin của các cá nhân bị mất Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC (đối với các đơn vị, cơ sở). ()

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2001 V/v Luật phòng cháy và chữa cháy
Luật số Luật số 40/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 22/11/2013 V/v Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/07/2014 V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC.
Thông tư số Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 16/12/2014 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ