Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tin chung

Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:1 ngày làm việc (1 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc trung tâm Bảo trợ trẻ em trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng.

- Bước 2: Giám đốc trung tâm Bảo trợ trẻ em quyết định đưa đối tượng ra khỏi trung tâm và bàn giao đối tượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội

Địa chỉ Số 65 Đặng Tất, Tp Huế, TT Huế       

Yêu cầu thêm

- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị;

- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị của người giám hộ, gia đình hoặc cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/12/2015

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ