Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Thông tin chung

Lĩnh vực:Phòng, chống tệ nạn xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:14 ngày làm việc (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 07 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH; 07 ngày làm việc tại UBND tỉnh.)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cấp lại Giấy phép thành lập.

- Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp lại Giấy phép thành lập.

Trường hợp không đồng ý cấp lại Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Địa chỉ: Số 1 Lê Lai, TP Huế, TT Huế

Điện thoại: 0234.3856.868

Đối với các thủ tục hành chính có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đề nghị đăng ký tại một trong hai địa chỉ sau:

Cổng Dịch vụ công của tỉnh: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn

Trang thông tin điện tử của Sở: https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn

Yêu cầu thêm

Tổ chức, cá nhân được cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân ()Tải về
Tài liệu, văn bản chứng minh Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/01/2013
Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH của ban hành ngày 30/12/2013

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ