Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Thông tin chung

Lĩnh vực:Việc làm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc (5 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày làm việc trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động – TB&XH để đăng ký gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

- Bước 2: Sở Lao động – TB&XH thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép gia hạn hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp với mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tạiTrung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Địa chỉ: Số 1 Lê Lai, TP Huế

Điện thoại: 0234.3856868

Đối với các thủ tục hành chính có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đề nghị đăng ký tại một trong hai địa chỉ sau:

Cổng Dịch vụ công của tỉnh: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn

Trang thông tin điện tử của Sở: https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp ()Tải về
Giấy phép đã hết hạn ()
các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp phép quy định tại Điều 7 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 60/2005/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005
Bộ luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012
Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/05/2014
Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 16/11/2013
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ