Thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động”

Thông tin chung

Lĩnh vực:An toàn, vệ sinh lao động
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố
Thời gian tiếp nhận:+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 + Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30
Thời hạn giải quyết:14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:

Không

Trình tự thực hiện

-- Bước 1: Người lao động lập và gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, nếu hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đúng theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố.

Sáng từ 08h00 - 11h00 và Chiều từ 13h30 - 16h30.

 

Yêu cầu thêm

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu); ()Tải về
- Hóa đơn thu tiền của tổ chức huấn luyện; ()
- Bản sao thẻ an toàn đã được cấp. ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 03/07/2017
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ