Thống kê dịch vụ công mức độ 4

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế7
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương7
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo33
- - - Sở Giao thông Vận tải20
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư0
- - - Sở Khoa học và Công nghệ65
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội25
- - - Sở Ngoại vụ1
- - - Sở Nội vụ2
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn91
- - - Sở Tài chính3
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường64
- - - Sở Thông tin và Truyền thông37
- - - Sở Tư pháp52
- - - Sở Văn hóa Thể thao6
- - - Sở Xây dựng34
- - - Sở Y tế159
- - - Thanh tra tỉnh0
- - - Ban Dân tộc0
- - - Sở Du lịch26
- - - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh0
Cấp huyện
Cấp xã0
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế3
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế2
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện3
- - - Cơ sở giáo dục0