Thống kê dịch vụ công mức độ 4

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế16
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương12
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo39
- - - Sở Giao thông Vận tải27
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư2
- - - Sở Khoa học và Công nghệ60
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội24
- - - Sở Ngoại vụ1
- - - Sở Nội vụ14
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn86
- - - Sở Tài chính3
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường65
- - - Sở Thông tin và Truyền thông38
- - - Sở Tư pháp49
- - - Sở Văn hóa Thể thao6
- - - Sở Xây dựng34
- - - Sở Y tế145
- - - Ban Dân tộc2
- - - Sở Du lịch20
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh12
Cấp huyện107
Cấp xã57
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế3
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế2
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện2