Thống kê dịch vụ công mức độ 3

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế388
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương59
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo38
- - - Sở Giao thông Vận tải2
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư158
- - - Sở Khoa học và Công nghệ0
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội87
- - - Sở Ngoại vụ2
- - - Sở Nội vụ96
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn17
- - - Sở Tài chính26
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường32
- - - Sở Thông tin và Truyền thông0
- - - Sở Tư pháp33
- - - Sở Văn hóa Thể thao6
- - - Sở Xây dựng17
- - - Sở Y tế0
- - - Thanh tra tỉnh0
- - - Ban Dân tộc2
- - - Sở Du lịch0
- - - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh0
Cấp huyện
Cấp xã12
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế0
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế0
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện0
- - - Cơ sở giáo dục2