Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Thuỷ sản (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác2 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm13 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơĐăng ký
2Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơĐăng ký