Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Thuỷ sản (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)Trường hợp cấp mới: 45 ngày làm việc; Trường hợp cấp lại: 15 ngày làm việcĐăng ký
2Xóa đăng ký tàu cá 03 ngày làm việcĐăng ký
3Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiênXác nhận nguồn gốc: 03 ngày làm việc; Xác nhận mẫu vật: 07 ngày làm việcĐăng ký
4Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng07 ngày làm việc.Đăng ký
5Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)10 ngày làm việc.Đăng ký
6Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)Cấp mới: 10 ngày làm việc; Cấp lại: 03 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá03 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)- Cấp mới: 10 ngày làm việc; - Cấp lại: 03 ngày làm việcĐăng ký
9Cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản- Cấp mới: 06 ngày làm việc. - Cấp lại: 03 ngày làm việc.Đăng ký
10Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá20 ngày (Đăng ký
11Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)02 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm13 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Cấp lại Giấy chứng nhận cơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)07 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản15 ngày làm việc Đăng ký