Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Thú y (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y15 ngày làm việc
Lĩnh vực Thuỷ sản (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Chứng nhận lại thủy sản khai thác02 ngày làm việc
2Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)một ngày
3Chứng nhận thủy sản khai thác02 ngày làm việc
4Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)03 ngày làm việc