Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Thú y (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
2Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y15 ngày
3Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong15
4Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản01
5Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh03
6Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh03
7Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam)01
Lĩnh vực Thuỷ sản (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá07 ngày làm việc
2Cấp phép nhập khẩu tàu cá mới07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
3Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp05 ngày làm việc
4Chứng nhận lại thủy sản khai thác02 ngày làm việc
5Cấp gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản02 ngày
6Chứng nhận thủy sản khai thác02 ngày làm việc
7Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)03 ngày làm việc
8Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)03 ngày làm việc
9Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lựcmột ngày
Lĩnh vực Lâm nghiệp (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng(đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)hai mươi mốt ngày
2Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng)5 ngày làm việc
3Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức cá nhân trong nước - Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụngTối đa 5 ngày làm việc
4Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng)5 ngày làm việc
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Công nhận làng nghề truyền thống30 ngày
2Công nhận làng nghề45
3Công nhận nghề truyền thống30