Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Trồng trọt (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Tiếp nhận bản hợp quy giống cây trồng7 ngày làm việc
Lĩnh vực Thú y (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y15 ngày làm việc
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư45 ngày
2Công nhận làng nghề truyền thống30 ngày
3Công nhận nghề truyền thống45