Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Trồng trọt (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Tiếp nhận bản hợp quy giống cây trồng7 ngày làm việc
Lĩnh vực Nông thôn mới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mớiTrong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND xã), UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND xã về kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã; nêu rõ lý do xã chưa được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Lĩnh vực Thú y (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y15 ngày làm việc
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư45 ngày
2Công nhận làng nghề truyền thống30 ngày
3Công nhận nghề truyền thống45