Các thủ tục mức độ 1 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Thuỷ sản (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Xác nhận đăng ký tàu cá03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
2Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
3Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá05 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
4Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
5Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá03 ngàylàm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
6Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
7Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ