Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Đường bộ (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tảiBốn ngày làm việcĐăng ký
2Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tảiBốn ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.Đăng ký
3Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt- Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - Là xe cá nhânHai ngày làm việcĐăng ký
4Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - Là xe công vụHai ngày làm việcĐăng ký
5Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt- Lào đối với phương tiện vận tải thương mạiHai ngày làm việcĐăng ký
6Ngừng khai thác tuyến02 ngày làm việcĐăng ký
7Giảm số chuyến chạy xe trên tuyến cố địnhHai ngày làm việcĐăng ký
8Thay thế xe trên tuyến cố định02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
9Bổ sung xe không tăng số chuyến chạy xe trên tuyến cố định02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
10Đăng ký khai thác tuyến07 ngày làm việcĐăng ký
11Cấp phù hiệu xe tuyến cố địnhHai ngàyĐăng ký
12Cấp phù hiệu xe trung chuyển.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
13Cấp phù hiệu xe tải.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
14Cấp phù hiệu “ Xe Taxi”02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
15Cấp phù hiệu xe đầu kéo02 ngày hoăc 8 ngày Đăng ký
16Cấp phù hiệu xe nội bộ.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
17Cấp phù hiệu xe công -ten- nơ.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
18Cấp phù hiệu xe buýt.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
19Cấp phù hiệu “ Xe hợp đồng”2 ngày hoặc 8 ngàyĐăng ký
20Cấp, cấp đổi, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch02 ngày ngày làm việcĐăng ký