Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Đường bộ (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp phù hiệu xe đầu kéo02 ngày hoăc 8 ngày Đăng ký
2Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải05 ngày làm việc; Với trường hợp bị mất: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Cấp phù hiệu xe trung chuyển.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp phù hiệu xe tải.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp phù hiệu “ Xe Taxi”02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp phù hiệu xe nội bộ.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp phù hiệu xe công -ten- nơ.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp phù hiệu xe buýt.02 ngày làm việc hoặc 08 ngày làm việcĐăng ký
9Cấp phù hiệu “ Xe hợp đồng”2 ngày hoặc 8 ngàyĐăng ký
10Cấp biển hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch"8Đăng ký