Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân03Đăng ký