Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Đất đai (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đaiTrong ngày (tối đa 3 ngày)Đăng ký
2Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuTrong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiKhông quy địnhĐăng ký
5Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản15Đăng ký
2Xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản15Đăng ký
3Xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản30Đăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên nước (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất08Đăng ký
2Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển30Đăng ký
3Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất25Đăng ký
4Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất30Đăng ký