Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Đất đai (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
3Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
4Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
6Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtKhông quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chứcKhông quá 15 ngày làm việcĐăng ký
8Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đấtKhông quá 15 ngày làm việcĐăng ký
9Thủ tục gia hạn sử dụng đấtKhông quá 04 ngày làm việcĐăng ký
10Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đấtKhông quá 20 ngày làm việcĐăng ký
11Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămKhông quá 20 ngày làm việcĐăng ký
12Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giaoKhông quá 20 ngày làm việcĐăng ký
13Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộngKhông quá 34 ngày làm việcĐăng ký
14Thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004Không quá 20 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc. - Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănNăm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc. - Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận Cấp phép: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Biển, hải đảo (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầuBa mươi tám ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
2Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tửBa mươi tám ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
3Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biểnBa mươi ba ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
4Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìmSáu mươi ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biểnBốn mươi tám ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biểnSáu mươi ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biểnBảy mươi tám ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục thu hồi khu vực biểnBốn mươi lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thủ tục trả lại khu vực biểnNăm mươi hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biểnBốn mươi hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Thủ tục gia hạn quyết định giao khu vực biểnNăm mươi hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục giao khu vực biểnSáu mươi bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên HuếMười ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Thông tin lưu trữ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trườnga) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu: Không quy định. b) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. c) Đối với trường hợp khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu bằng hình thức hợp đồng: Thực hiện theo nội dung hợp đồng.Đăng ký