Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngàyĐăng ký
2Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngàyĐăng ký
3Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngàyĐăng ký
4Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấpTrong ngàyĐăng ký
5Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngàyĐăng ký
6Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầuTrong ngàyĐăng ký
7Xóa đăng ký thế chấpTrong ngàyĐăng ký
8Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng kýTrong ngàyĐăng ký
9Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấpTrong ngàyĐăng ký
10Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kýTrong ngàyĐăng ký
11Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương laiTrong ngàyĐăng ký
12Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đấtTrong ngàyĐăng ký
13Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đấtTrong ngàyĐăng ký
14Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương laiTrong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Đất đai (28 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đính chính Giấy chứng nhận mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận mới hoặc trường hợp có nhiều nội dung đính chính thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận mới thì thời gian tăng thêm năm (5) ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu kinh tế15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận10 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất10 ngày kể từ ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu phải cấp Giấy chứng nhận mới thì cộng thêm 5 ngày làm việc.Đăng ký
11Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất03 ngày làm việcĐăng ký
12Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Đăng ký dịch công trực tuyến đối với tổ chức)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu cấp Giấy mới thì cộng thêm 5 ngày làm việc.Đăng ký
13Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định25 ngày kể từ ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtKhông quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuTrong 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
19Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc trang bổ sung do bị mất30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
21Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất30Đăng ký
22Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức15Đăng ký
23Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất15Đăng ký
24Thủ tục gia hạn sử dụng đất20Đăng ký
25Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất20Đăng ký
26Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm25Đăng ký
27Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao20Đăng ký
28Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng28Đăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản15Đăng ký
2Xin cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.28Đăng ký
3Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản30Đăng ký
4Xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản28Đăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên nước (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển25Đăng ký
2Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất25Đăng ký
3Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất30Đăng ký
Lĩnh vực Môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại30Đăng ký