Các thủ tục mức độ 3 thuộc Phú Vang

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyệnTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định.Đăng ký
2Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyệnTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn nhiệm.Đăng ký
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (1 thủ tục)
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Đất đai (31 thủ tục)
1Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai- Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc. - Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.Đăng ký
2Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
3Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhậnMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
5Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuNăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đấtMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBảy ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấpMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnHai mươi ngày làm việcĐăng ký
10Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuBa mươi ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
11Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở.Mười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
12Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệpMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
14Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
15Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
16Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnMười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
17Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đấtMười ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
18Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamHai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
19Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamHai mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
20Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Không quá mười lăm ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất); Đăng ký
21Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưKhông quá ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
22Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất+ Không quá hai mươi ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).Đăng ký
23Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyệnKhông quá bốn mươi lăm ngàyĐăng ký
24Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuTrong hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
25Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tếBa ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
26Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhânMười ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
27Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuHai mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
28Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtHai mươi lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
29Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấpMười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
30Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộngkhông quá ba mươi bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
31Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtBa ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Tài chính Kế hoạch (1 thủ tục)
1Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (5 thủ tục)
1Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm05 ngày làm việcĐăng ký
2Xác nhận bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm05 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp lại bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (trong trường hợp bị mất, hư hỏng, thất lạc)03 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp lại bản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (trong trường hợp bị mất, hư hỏng, thất lạc)03 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm13 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (29 thủ tục)
1Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
6Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
20Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
21Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
22Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.Đăng ký
23Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:Đăng ký
24Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơĐăng ký
25Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
26Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
27Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
28Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
29Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi63 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ hợp lệ, Trong đó: Đăng ký
Lĩnh vực Văn hoá (6 thủ tục)
1Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
1Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã và thành phố15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc (trường hợp cần lấy ý kiến thì tối đa không quá 25 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Thủ tục cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Thủ tục tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (6 thủ tục)
1Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Gia đình (6 thủ tục)
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
3Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
4Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
5Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
6Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
Lĩnh vực Viễn thông (4 thủ tục)
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
3Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
4Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05Đăng ký
Lĩnh vực Chứng thực (11 thủ tục)
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngàyĐăng ký
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngàyĐăng ký
3Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngàyĐăng ký
4Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Ngay trong ngàyĐăng ký
5Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản02 ngày làm việcĐăng ký
6Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchNgay trong ngàyĐăng ký
7Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcNgay trong ngày.Đăng ký
8Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápNgay trong ngàyĐăng ký
9Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtNgay trong ngày.Đăng ký
10Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản02 ngày làm việcĐăng ký
11Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản02 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Môi trường (2 thủ tục)
1Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trườngMười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Hộ tịch (16 thủ tục)
1Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngàyĐăng ký
2Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.Đăng ký
4Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài12 ngày làm việcĐăng ký
5Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
6Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việcĐăng ký
7Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).Ngay trong ngàyĐăng ký
8Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.12 ngày làm việcĐăng ký
9Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việcĐăng ký
10Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngàyĐăng ký
11Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân05 ngày làm việcĐăng ký
12Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngàyĐăng ký
13Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
14Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài02 ngày làm việcĐăng ký
15Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
16Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài15 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Xuất bản (2 thủ tục)
1Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
2Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm (9 thủ tục)
1Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngàyĐăng ký
2Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữuTrong ngàyĐăng ký
3Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng kýTrong ngàyĐăng ký
4Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng kýTrong ngàyĐăng ký
5Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngàyĐăng ký
6Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ởTrong ngàyĐăng ký
7Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngàyĐăng ký
8Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngàyĐăng ký
9Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhậnTrong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên nước (2 thủ tục)
1Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhânĐăng ký
2Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.Bốn mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án,Đăng ký
Lĩnh vực Công chức, viên chức (2 thủ tục)
1Thủ tục tuyển dụng viên chức90 ngày làm việc từ thông báo tuyển dụng đến ra kết quảĐăng ký
2Thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã30Đăng ký
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (2 thủ tục)
1Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Thư viện (1 thủ tục)
1Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản)03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5 thủ tục)
1Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhKhông quy địnhĐăng ký
3Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc Đăng ký
4Đăng ký thành lập hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (17 thủ tục)
1Đăng ký khi hợp tác xã chia5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đăng ký khi hợp tác xã tách05 ngày làm việcĐăng ký
3Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập05 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)05 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)05 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)05 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã05 ngày làm việcĐăng ký
12Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã05 ngày làm việcĐăng ký
16Thủ tục đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 3070 ngày 27/12/2018)05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (2 thủ tục)
1Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.Đăng ký
2Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệpKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Người có công (2 thủ tục)
1Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng01 ngày làm việc Đăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (17 thủ tục)
1Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
3Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc02 ngày làm việc Đăng ký
8Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện32 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnTiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.Đăng ký
16Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnTheo thỏa thuận.Đăng ký
17Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (4 thủ tục)
1Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân8 ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Quy hoạch (8 thủ tục)
1Cấp chứng chỉ quy hoạch05 ngàyĐăng ký
2Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)15 ngày: (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)Đăng ký
3Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)Đăng ký
4Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)Đăng ký
5Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)Đăng ký
6Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)Đăng ký
7Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn25 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 20 ngày; UBND cấp huyện 05 ngày)Đăng ký
8Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng15 ngày (Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng) 12 ngày; UBND cấp huyện 03 ngày)Đăng ký
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (7 thủ tục)
1Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)12 ngàyĐăng ký
2Điều chỉnh giấy phép xây dựng10 ngàyĐăng ký
3Gia hạn giấy phép xây dựng05 ngàyĐăng ký
4Cấp lại giấy phép xây dựng05 ngàyĐăng ký
5Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Không quá 20 ngày.Đăng ký
6Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình12 ngàyĐăng ký
7Cấp giấy phép di dời công trình12 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (12 thủ tục)
1Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh10 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh07 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh07 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp Giấy phép bán lẻ rượu10 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ10 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ07 ngày làm việcĐăng ký
9Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ07 ngày làm việcĐăng ký
10Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
12Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (12 thủ tục)
1Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ30 ngày làm việcĐăng ký
2Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ20 ngày làm việcĐăng ký
3Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến20 ngày làm việcĐăng ký
4Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học60 ngày làm việcĐăng ký
5Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học60 ngày làm việcĐăng ký
6Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày30 ngày làm việcĐăng ký
7Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế25 ngày làm việcĐăng ký
8Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng25 ngày làm việcĐăng ký
9Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần25 ngày làm việcĐăng ký
10Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngTrong thời hạn 22 ngày làm việc.Đăng ký
11Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệĐăng ký
12Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký