Các thủ tục mức độ 3 thuộc Phú Lộc

Lĩnh vực Công Thương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu15 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ(hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký