Các thủ tục mức độ 3 thuộc Phú Lộc

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép bán lẻ rượu10 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký