Các thủ tục mức độ 3 thuộc Hương Trà

Lĩnh vực Đất đai (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
2Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (2 thủ tục)
1Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi63 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ hợp lệ, Trong đó: Đăng ký
Lĩnh vực Hộ tịch (3 thủ tục)
1Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài12 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.12 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (7 thủ tục)
1Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh10 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp Giấy phép bán lẻ rượu10 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký