Các thủ tục mức độ 3 thuộc Hương Trà

Lĩnh vực Đất đai (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
2Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Hộ tịch (1 thủ tục)
1Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (5 thủ tục)
1Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh10 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp Giấy phép bán lẻ rượu10 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký