Các thủ tục mức độ 3 thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngàyĐăng ký
2Thủ tục Xử lý đơn thư10 ngàyĐăng ký
3Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai30 ngàyĐăng ký
4Thủ tục Giải quyết tố cáo60 ngàyĐăng ký
5Thủ tục Tiếp công dân1 ngàyĐăng ký