Các thủ tục mức độ 3 thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Quảng cáo (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10Đăng ký
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10Đăng ký
3Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10Đăng ký
Lĩnh vực Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngàyĐăng ký
2Thủ tục Xử lý đơn thư10 ngàyĐăng ký
3Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai30 ngàyĐăng ký
4Thủ tục Giải quyết tố cáo60 ngàyĐăng ký
5Thủ tục Tiếp công dân1 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Luật sư (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải thể Đoàn luật sưKhông quy địnhĐăng ký
2Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư07 ngày làm việcĐăng ký
3Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giám định tư pháp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Miễn nhiệm giám định viên tư pháp10 ngàyĐăng ký
2Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Nhóm thủ tục tiếp nhận một cửa (205 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh07 ngày làm việc Đăng ký
2Thủ tục Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngàyĐăng ký
3Thủ tục Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước7 ngàyĐăng ký
4Thủ tục Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngàyĐăng ký
5Thủ tục thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngàyĐăng ký
6Thủ tục Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngàyĐăng ký
7Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B20 ngàyĐăng ký
8Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A30 ngàyĐăng ký
9Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3 ngàyĐăng ký
10Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3 ngàyĐăng ký
11Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngàyĐăng ký
12Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngàyĐăng ký
13Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngàyĐăng ký
14Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng5 ngàyĐăng ký
15Thành lập Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
16Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
17Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
18Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
19Thôi quốc tịch Việt Nam5 ngàyĐăng ký
20Trở lại quốc tịch Việt Nam5 ngàyĐăng ký
21Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngàyĐăng ký
22Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài3 ngàyĐăng ký
23Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em)4 ngàyĐăng ký
24Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em)4 ngàyĐăng ký
25Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt7 ngàyĐăng ký
26Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh7 ngàyĐăng ký
27Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh7 ngàyĐăng ký
28Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước7 ngàyĐăng ký
29Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư7 ngàyĐăng ký
30Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng7 ngàyĐăng ký
31Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng7 ngàyĐăng ký
32Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng4 ngàyĐăng ký
33Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng4 ngàyĐăng ký
34Thẩm định, phê duyệt quy định về quản lý quy hoạch xây dựng4 ngàyĐăng ký
35Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngàyĐăng ký
36Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngàyĐăng ký
37Gia hạn giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngàyĐăng ký
38Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngàyĐăng ký
39Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngàyĐăng ký
40Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngàyĐăng ký
41Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngàyĐăng ký
42Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngàyĐăng ký
43Thẩm định hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng từ 3 đến 5 sao cho khách sạn và làng du lịch, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch5 ngàyĐăng ký
44Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam5 ngàyĐăng ký
45Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài5 ngàyĐăng ký
46Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam5 ngàyĐăng ký
47Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh5 ngàyĐăng ký
48Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp3 ngàyĐăng ký
49Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao3 ngàyĐăng ký
50Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng3 ngàyĐăng ký
51Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài3 ngàyĐăng ký
52Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện3 ngàyĐăng ký
53Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam3 ngàyĐăng ký
54Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)3 ngàyĐăng ký
55Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)3 ngàyĐăng ký
56Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ)3 ngàyĐăng ký
57Cấp giấy phép tổ chức lễ hội5 ngàyĐăng ký
58Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi5 ngàyĐăng ký
59Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng5 ngàyĐăng ký
60Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
61Xếp hạng di tích cấp quốc gia5 ngàyĐăng ký
62Xếp hạng di tích cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
63Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập5 ngàyĐăng ký
64Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập5 ngàyĐăng ký
65Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp3 ngàyĐăng ký
66Tiếp nhận hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí4 ngàyĐăng ký
67Cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại5 ngàyĐăng ký
68Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung5 ngàyĐăng ký
69Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường5 ngàyĐăng ký
70Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường5 ngàyĐăng ký
71Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngàyĐăng ký
72Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngàyĐăng ký
73Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngàyĐăng ký
74Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5 ngàyĐăng ký
75Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5 ngàyĐăng ký
76Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt5 ngàyĐăng ký
77Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển5 ngàyĐăng ký
78Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất5 ngàyĐăng ký
79Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất5 ngàyĐăng ký
80Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất5 ngàyĐăng ký
81Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất5 ngàyĐăng ký
82Xin đóng cửa mỏ5 ngàyĐăng ký
83Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản7 ngàyĐăng ký
84Xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
85Xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
86Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
87Xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
88Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
89Xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
90Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
91Xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
92Xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
93Xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
94Cấp giấy phép khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
95Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngàyĐăng ký
96Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngàyĐăng ký
97Thủ tục gia hạn sử dụng đất5 ngàyĐăng ký
98Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngàyĐăng ký
99Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngàyĐăng ký
100Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoạ5 ngàyĐăng ký
101Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của5 ngàyĐăng ký
102Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư5 ngàyĐăng ký
103Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1 ngàyĐăng ký
104Công nhận làng nghề truyền thống5 ngàyĐăng ký
105Công nhận làng nghề5 ngàyĐăng ký
106Công nhận nghề truyền thống5 ngàyĐăng ký
107Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi5 ngàyĐăng ký
108Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi5 ngàyĐăng ký
109Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa5 ngàyĐăng ký
110Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức5 ngàyĐăng ký
111Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý5 ngàyĐăng ký
112Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập5 ngàyĐăng ký
113Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tí5 ngàyĐăng ký
114Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng5 ngàyĐăng ký
115Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam7 ngàyĐăng ký
116Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo5 ngàyĐăng ký
117Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo3 ngàyĐăng ký
118Tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo5 ngàyĐăng ký
119Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27,28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngàyĐăng ký
120Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở5 ngàyĐăng ký
121Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý5 ngàyĐăng ký
122Đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 19 hoặc khoản 3 Điều 38 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngàyĐăng ký
123Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo5 ngàyĐăng ký
124Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh7 ngàyĐăng ký
125Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngàyĐăng ký
126Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc7 ngàyĐăng ký
127Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngàyĐăng ký
128Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến5 ngàyĐăng ký
129Khen thưởng đột xuất5 ngàyĐăng ký
130Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngàyĐăng ký
131Khen thưởng đối ngoại5 ngàyĐăng ký
132Khen thưởng theo chuyên đề5 ngàyĐăng ký
133Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)5 ngàyĐăng ký
134Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngàyĐăng ký
135Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngàyĐăng ký
136Thủ tục tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh7 ngàyĐăng ký
137Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh7 ngàyĐăng ký
138Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh5 ngàyĐăng ký
139Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngàyĐăng ký
140Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
141Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
142Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
143Xin phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế5 ngàyĐăng ký
144Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
145Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngàyĐăng ký
146Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngàyĐăng ký
147Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
148Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngàyĐăng ký
149Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngàyĐăng ký
150Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngàyĐăng ký
151Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)5 ngàyĐăng ký
152Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức)5 ngàyĐăng ký
153Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện5 ngàyĐăng ký
154Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện5 ngàyĐăng ký
155Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện5 ngàyĐăng ký
156Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngàyĐăng ký
157Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngàyĐăng ký
158Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân5 ngàyĐăng ký
159Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngàyĐăng ký
160Thủ tục xếp hạng doanh nghiệp5 ngàyĐăng ký
161Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
162Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập - tư thục5 ngàyĐăng ký
163Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập - tư thục5 ngàyĐăng ký
164Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/5 ngàyĐăng ký
165Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp (một lần hoặc hàng tháng) đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TT5 ngàyĐăng ký
166Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ5 ngàyĐăng ký
167Thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA5 ngàyĐăng ký
168Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án NGO4 ngàyĐăng ký
169Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án ODA4 ngàyĐăng ký
170Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngàyĐăng ký
171Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)5 ngàyĐăng ký
172Giãn tiến độ đầu tư5 ngàyĐăng ký
173Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngàyĐăng ký
174Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.5 ngàyĐăng ký
175Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngàyĐăng ký
176Đề nghị thẩm định nguồn ngân sách Trung ương các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngàyĐăng ký
177Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngàyĐăng ký
178Phê duyệt dự án đầu tư không có tính chất xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngàyĐăng ký
179Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngàyĐăng ký
180Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt5 ngàyĐăng ký
181Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ5 ngàyĐăng ký
182Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế3 ngàyĐăng ký
183Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương5 ngàyĐăng ký
184Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngàyĐăng ký
185Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ7 ngàyĐăng ký
186Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận7 ngàyĐăng ký
187Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục7 ngàyĐăng ký
188Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn5 ngàyĐăng ký
189Thành lập trường trung học phổ thông chuyên7 ngàyĐăng ký
190Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia5 ngàyĐăng ký
191Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia5 ngàyĐăng ký
192Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia5 ngàyĐăng ký
193Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia5 ngàyĐăng ký
194Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia7 ngàyĐăng ký
195Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện6 ngàyĐăng ký
196Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngàyĐăng ký
197Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngàyĐăng ký
198Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngàyĐăng ký
199Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp5 ngàyĐăng ký
200Sáp nhập, chia trường trung cấp chuyên nghiệp7 ngàyĐăng ký
201Thành lập thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp7 ngàyĐăng ký
202Giải thể trường trung học phổ thông5 ngàyĐăng ký
203Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông7 ngàyĐăng ký
204Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông7 ngàyĐăng ký
205Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngàyĐăng ký