Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục- Đào Tạo (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
4Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
9Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
10Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
11Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
12Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
13Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
18Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
20Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Quy chế thi,tuyển sinh (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia.15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.Đăng ký
3Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)Không quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Hệ thống văn băng chứng chỉ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký