Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Tư pháp

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh05Đăng ký
2Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh05Đăng ký
Lĩnh vực Luật sư (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sưKhôngĐăng ký
2Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
3Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài10 ngày làm việcĐăng ký
4Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết07 ngày làm việcĐăng ký
5Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản03 ngày làm việcĐăng ký
2Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên03 ngày làm việcĐăng ký
3Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản07 ngày làm việcĐăng ký
4Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Công chứng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xóa đăng ký hành nghề công chứng07 ngày làm việcĐăng ký
2Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)07 ngày làm việcĐăng ký
3Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Tư vấn pháp luật (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật07 ngày làm việcĐăng ký
2Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánhKhông quy địnhĐăng ký
3Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Trọng tài thương mại (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácKhông quy địnhĐăng ký
2Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tàiKhông quy địnhĐăng ký
3Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viênKhông quy địnhĐăng ký
4Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tàiKhông quy định.Đăng ký
5Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoàiKhông quy địnhĐăng ký
6Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácKhông quy định.Đăng ký
7Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngKhông quy định.Đăng ký
8Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam15 ngày làm việcĐăng ký
9Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài15 ngày làm việc.Đăng ký
Lĩnh vực Giám định tư pháp (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Văn phòng giám định tư pháp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động07 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất05 ngày làm việcĐăng ký
3Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động 07 ngày làm việc.Đăng ký
4Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Đấu giá tài sản (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổiĐăng ký
2Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệpTrong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.Đăng ký
3Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Phê duyệt đủ điều kiện hình thức đấu giá trực tuyến90 ngày kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản Đăng ký
5Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnTrường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Sở Tư pháp để giải trình; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.Đăng ký
6Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị.Đăng ký
8Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Cấp lại Thẻ đấu giá viên03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị.Đăng ký
11Thu hồi Thẻ đấu giá viên03 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.Đăng ký
12Cấp Thẻ đấu giá viên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Hòa giải thương mại (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chấm dứt hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamTrong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh.Đăng ký
2Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácTrong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamTrong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh. Đăng ký
4Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận giấy đề nghị; Đăng ký
5Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamTrong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Đăng ký
6Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại /Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 2Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Đăng ký
8Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mạiTrong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Đăng ký
9Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản Đăng ký
10Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mạiĐăng ký
11Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Đăng ký
12Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi Danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư phápKhông quy địnhĐăng ký
13Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việcTrong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Đăng ký