Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Du lịch

Lĩnh vực Lữ hành (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Dịch vụ Du lịch - Khách sạn (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch01 tháng.Đăng ký