Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Công thương

Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiKhôngĐăng ký
2Thông báo hoạt động khuyến mạiKhôngĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thương mại quốc tế (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam23 ngày làm việc Đăng ký
2Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam08 ngày làm việcĐăng ký
3Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện21 ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam08 ngày làm việcĐăng ký
5Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam21 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực điện lực (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12Đăng ký
2Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12Đăng ký
3Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV12Đăng ký
4Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV12Đăng ký