Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Công thương

Lĩnh vực Lĩnh vực thương mại quốc tế (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam08 ngày làm việcĐăng ký
2Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện21 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam08 ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam21 ngày làm việcĐăng ký
5Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam23 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực điện lực (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn có đăng ký kinh doanh tại địa phương21Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực công nghiệp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)03Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực An toàn hóa chất (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất03Đăng ký
2Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất30Đăng ký