Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Công thương

Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh05Đăng ký
2Đăng ký thực hiện khuyến mại mang tính may rủi05Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thương mại (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp15 ngày làm việcĐăng ký
2Xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp05 ngày làm việcĐăng ký
3Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp05 ngày làm việcĐăng ký
4Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại07Đăng ký
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp07 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp10 ngày làm việcĐăng ký
7Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại07Đăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương - Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu theo quy định, nếu Sở Công Thương không có ý kiến yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký. - Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình của thương nhân tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của Sở Công Thương. Hết thời hạn nêu trên, nếu Sở Công Thương không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.Đăng ký
2Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương - Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu theo quy định, nếu Sở Công Thương không có ý kiến yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký. - Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình của thương nhân tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của Sở Công Thương. Hết thời hạn nêu trên, nếu Sở Công Thương không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.Đăng ký