Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Công thương

Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh05Đăng ký
2Đăng ký thực hiện khuyến mại mang tính may rủi05Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thương mại (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp15 ngày làm việcĐăng ký
2Xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp05 ngày làm việcĐăng ký
3Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp05 ngày làm việcĐăng ký
4Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại07Đăng ký
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp07 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp10 ngày làm việcĐăng ký
7Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại07Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực điện lực (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12Đăng ký
2Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12Đăng ký
3Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV12Đăng ký
4Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV12Đăng ký
5Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV12Đăng ký
6Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV12Đăng ký
7Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW12Đăng ký
8Cấp giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV12Đăng ký
9Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW12Đăng ký
10Cấp giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV12Đăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương05 ngày làm việcĐăng ký
2Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương05 làm việcĐăng ký