Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Công thương

Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơĐăng ký
2Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơĐăng ký
3Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.Đăng ký
4Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực dịch vụ thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại07Đăng ký
2Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại07Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thương mại quốc tế (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
2Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.55 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
3Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
4Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
5Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.58 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
6Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại.20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
7Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong Trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong Trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m205 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
8Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
9Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).58 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
10Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
11Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP.20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
12Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
13Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 điều 5 nghị định 09/2018/NĐ-CP28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
14Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách báo và tạp chí28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
15Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
16Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa10 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực điện lực (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện08 (tám) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Cấp thẻ an toàn điện08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Cấp lại thẻ an toàn điện08 (tám) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thương mại biên giới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - LàoXác nhận đăng ký hoàn thành và công bố: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngNgay trong ngàyĐăng ký
2Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung15Đăng ký
2Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, Sở Công Thương không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Đăng ký
3Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực kinh doanh Khí (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
15Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
16Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
22Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
23Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
24Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký