Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Công thương

Lĩnh vực Lĩnh vực điện lực (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.12
4Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW.12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
6Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
7Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
8Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnhTheo Kế hoạch triển khai công tác bình chọn của tỉnh.
Lĩnh vực Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
2Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
3Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
4Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ;
5Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
6Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 02 năm.
Lĩnh vực Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh a) Trình tự thực hiện20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
4Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
6Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)05 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc hoặc 15 ngày làm việc (tùy thuộc hoạt động xin cấp phép)
7Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)03 ngày làm việc
8Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)07 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc hoặc 15 ngày làm việc hoặc 25 ngày làm việc hoặc 30 ngày làm việc (tùy thuộc hoạt động xin cấp phép)
Lĩnh vực Lĩnh vực Hóa chất (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp12 ngày
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp05 ngày
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp05 ngày
4Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp12 ngày
5Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp12 ngày
6Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm20
7Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp12 ngày
Lĩnh vực Lĩnh vực An toàn thực phẩm (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 15 ngày làm việc
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương10
Lĩnh vực Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ- Danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế được xét tặng 03 năm một lần vào dịp Quốc Khánh 2/9, bắt đầu từ năm 2016. - Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 01 tháng 6 của năm xét tặng. - Hội đồng cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trước 31 tháng 12 của năm xét tặng.
2Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.Theo kế hoạch triển khai của Hội đồng xét tặng cấp tỉnh nhưng trước ngày 01 tháng 12 của năm trước năm Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ tổ chức xét tặng.
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
4Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
6Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
7Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
8Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
9Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
10Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp7 ngày làm việc
11Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
12Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
13Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
14Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
15Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
16Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
17Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
18Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
19Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
20Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp07 ngày làm việc
21Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp15 ngày làm việc
22Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu07 ngày làm việc
23Cấp giấy phép bán buôn rượu15 ngày làm việc
24Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu07 ngày làm việc
Lĩnh vực Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 3 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)không quá 30 ngày.
2Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công /thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước, 2 bước) (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc
3Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm CDự án nhóm C: Không quá 15 ngày
4Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình đường dây và trạm biến áp (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác) - Dự án nhóm BDự án nhóm B: Không quá 20 ngày
5Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
6Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác).Thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Tài chính (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Quyết định thanh lý tài sản côngKhông quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
2Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của SởKhông quá 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
3Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiKhông quá 10 ngày làm việc. , kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
4Quyết định tiêu huỷ tài sản côngKhông quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
5Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngKhông quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
6Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủKhông quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
7Quyết định bán tài sản côngKhông quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
8Quyết định điều chuyển tài sản công10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
9Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
10Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
11Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
12Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của đơn vị trực thuộc Sở Công Thương trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng04