Các thủ tục mức độ 3 thuộc Cấp xã

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật05 ngàyĐăng ký