Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Báo chí (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp phép Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp giấy phép họp báo (nước ngoài)02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cho phép họp báo (trong nước)01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Xuất bản (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Đăng ký hoạt động cơ sở in05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cấp lại giấy phép hoạt động in07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp giấy phép hoạt động In15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
9Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.Đăng ký
11Cấp giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Bưu chính (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
2Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
3Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đăng ký
5Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
6Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.30 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tổng hợp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh05 ngày làm việc,kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký