Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Báo chí (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Cho phép họp báo (trong nước)01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Cho phép họp báo (nước ngoài)02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Xuất bản (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
5Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.Đăng ký
7Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Cấp giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Đăng ký hoạt động cơ sở in05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Cấp giấy phép hoạt động In15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Cấp lại giấy phép hoạt động in07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Bưu chính (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
2Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đăng ký
3Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
5Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.30 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh05 ngày làm việc,kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tổng hợp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên07 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký