Các thủ tục mức độ 2 thuộc Thanh tra tỉnh

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giải quyết tố cáo60
2Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
3Xử lý đơn thưTrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
4Tiếp công dânCho đến khi kết thúc việc tiếp công dân
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thực hiện việc giải trìnhThời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.
2Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhThời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình: 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpThời hạn xác minh là 15 ngày làm việc.
4Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhậpThời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.
5Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpThời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm.