Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công tác thanh niên (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh15 ngàyĐăng ký
2Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh15 ngàyĐăng ký