Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công tác thanh niên (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh3 ngàyĐăng ký
2Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh3 ngàyĐăng ký