Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh14Đăng ký
2Thủ tục xin phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế14Đăng ký
3Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện12Đăng ký
4Thủ tục đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh14Đăng ký
5Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)14Đăng ký
6Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)14Đăng ký
7Thủ tục đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh14Đăng ký
8Thủ tục đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh14Đăng ký
9Thủ tục đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện12Đăng ký
Lĩnh vực Công tác thanh niên (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh10Đăng ký
2Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh10Đăng ký