Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Công chức, viên chức (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục thi nâng ngạch công chứckhông xác định
2Thủ tục tuyển dụng công chứckhông xác định
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)15 ngày
2Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) đối với quỹ mới thành lập14 ngày
3Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Mười hai ngày
4Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày
5Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động)14 ngày
6Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)14 ngày
7Thủ tục đổi tên hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)14 ngày
8Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụMười ngày
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng”10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.