Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Người có công (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng15 ngày làm việcĐăng ký
2Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ5 ngày làm việcĐăng ký
3Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết10 ngày làm việcĐăng ký
4Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế10 ngày làm việcĐăng ký
5Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần10 ngày làm việcĐăng ký
6Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng10 ngày làm việcĐăng ký
7Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ15 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa5 ngày làm việcĐăng ký
2Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiTrong 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Khai báo việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp15 ngày làm việcĐăng ký
2Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp7 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơĐăng ký
2Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài55 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơĐăng ký
3Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
5Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật10 ngày làm việcĐăng ký
2Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật15 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân25 ngày làm việcĐăng ký
2Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
3Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân22 ngày làm việcĐăng ký