Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Người có công (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng15 ngày làm việcĐăng ký
2Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ5 ngày làm việcĐăng ký
3Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần10 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp7 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật10 ngày làm việcĐăng ký
2Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật15 ngày làm việcĐăng ký