Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Người có công (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương10 ngày làm việc
2Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình15 ngày làm việc
3Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ35 ngày làm việc
4Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩKhông quy định
5Giám định vết thương còn sót35 ngày làm việc
6Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ45 ngày làm việc
7Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công20 ngày làm việc
8Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩKhông quy định
9Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra10 ngày làm việc
10Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việc
11Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việc
12Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việc
13Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việc
14Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết10 ngày làm việc
15Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế10 ngày làm việc
16Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày15 ngày làm việc
17Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến10 ngày làm việc
18Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần10 ngày làm việc
19Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng10 ngày làm việc
20Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờKhông quy định
21Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binhKhông quy định
22Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động15 ngày làm việc
23Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh15 ngày làm việc
24Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng10 ngày làm việc
25Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác10 ngày làm việc
26Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ10 ngày làm việc
27Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ15 ngày làm việc
Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động7 ngày làm việc
2Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa5 ngày làm việc
3Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện10 ngày làm việc
4Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc
5Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc
6Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc
7Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động30 ngày làm việc
8Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày5 ngày làm việc
9Đăng ký hợp đồng cá nhân5 ngày làm việc
10Thông báo doanh nghiệp về những điều kiện chưa đảm bảo tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
11Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A (của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
12Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
13Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
14Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
15Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
16Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiTrong 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
17Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ
18Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàiThời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 lao động Việt Nam
19Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp15 ngày làm việc
2Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaKhông quy định
3Xếp hạng công ty Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ10 ngày làm việc
4Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ5 ngày làm việc
Lĩnh vực Dạy nghề (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề20 ngày làm việc
2Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
3Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
4Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
6Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
7Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
8Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
9Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài55 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
10Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
11Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
12Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
13Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
14Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ
15Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
16Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việc
2Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội3 ngày làm việc
3Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội7 ngày làm việc
4Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do tỉnh quản lý15 ngày làm việc
5Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc tỉnh quản lý15 ngày làm việc
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội0,5 ngày làm việc
2Thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội0,5 ngày làm việc
3Đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việc
4Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân25 ngày làm việc
5Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc
6Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc
7Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc
8Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân22 ngày làm việc
Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng3 ngày làm việc
2Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm1 ngày làm việc
3Giải quyết hỗ trợ học nghề15 ngày làm việc
4Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3 ngày làm việc
5Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)3 ngày làm việc
6Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp15 ngày làm việc
7Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp3 ngày làm việc
8Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việc
9Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việc
10Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp20 ngày làm việc