Các thủ tục mức độ 1 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Dạy nghề (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ