Các thủ tục mức độ 4 thuộc Sở Văn hóa Thể thao

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa và Thể thao)07Đăng ký
2Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngàyĐăng ký
3Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngàyĐăng ký
4Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngàyĐăng ký
5Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo15 ngàyĐăng ký
6Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn05 ngàyĐăng ký
7Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường10 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thể dục Thể thao (28 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh15 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga07Đăng ký
3Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển07Đăng ký
8Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng5 ngàyĐăng ký
19Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận05 ngày làm việcĐăng ký
20cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
22Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thaoBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
23Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
24Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
25Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
26Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
27Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải tríBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
28Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động GolfBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Gia Đình (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình07 ngàyĐăng ký
2Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình07 ngàyĐăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình15 ngàyĐăng ký
4Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình15 ngàyĐăng ký
5Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)20 ngàyĐăng ký
6Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)15 ngàyĐăng ký
7Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)30 ngàyĐăng ký
8Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình07Đăng ký
9Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình07Đăng ký
Lĩnh vực Điện ảnh (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)15 ngàyĐăng ký
2Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Di sản văn hóa (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.Đăng ký
2Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia30 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật50 ngàyĐăng ký
4Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia15 ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng kýĐăng ký
5Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích100 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)07 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương05 ngàyĐăng ký
2Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương05 ngàyĐăng ký
3Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang05 ngàyĐăng ký
4Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương15 ngàyĐăng ký
5Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương05 ngàyĐăng ký
6Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu04 ngàyĐăng ký
7Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu07 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thư viện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên03 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ05 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu10 ngàyĐăng ký
2Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu45 ngàyĐăng ký
3Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu07 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao02 ngàyĐăng ký
2. Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương10 ngàyĐăng ký