Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Văn hóa Thể thao

Lĩnh vực Văn hóa (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng07
2Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh20
3Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế05
4Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế05
5Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế05
6Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)05
7Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế05
8Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài07
9Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu).05
10Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, đĩa sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương.05
11Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi30
12Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng30
13Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh15
14Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập30
15Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh15
Lĩnh vực Thể dục Thể thao (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh10
2Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao05
Lĩnh vực Gia Đình (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình15
2Gia hạn giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình10
3Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình15
4Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình10