Các thủ tục mức độ 3 thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực Y Dược cổ truyền (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền30Đăng ký
Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc05Đăng ký