Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực Y tế Dự phòng và Môi trường (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/ xử lý vệ sinh tàu thuyềnTrong ngày làm việc (nếu có xử lý y tế thì không quá 03 ngày)
2Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩuTrong ngày
3Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốtTrong ngày
Lĩnh vực Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Giám định để hưởng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)30
2Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc30
3Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc30
4Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc30
5Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc30
6Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng30
7Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc30
8Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc30
9Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc30