Các thủ tục mức độ 2 thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2Khám sức khoẻ định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt NamTheo thỏa thuận trong hợp đồng
3Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục số II1. Khám đơn lẻ: trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe; 2. Khám tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
4Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định tại Phụ lục số I1. Khám đơn lẻ: trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe; 2. Khám tập thể theo hợp đồng: theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
Lĩnh vực Y tế dự phòng (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể ngườiThời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một lô mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người không quá 15 phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ. - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một lô mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học hoặc một mô, một bộ phận cơ thể người không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ. - Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một lô mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học hoặc một mô, một bộ phận cơ thể người không quá 01 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.
2Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốtThời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 15 phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ. - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ. - Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 03 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.
3Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa- Thời gian hoàn thành việc giám sát đối với hàng hóa không quá 01 giờ đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 03 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên. - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ một lô hàng hóa không quá 20 phút. - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế phải không quá 01 giờ đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 03 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên. - Thời gian hoàn thành các biện pháp xử lý y tế không quá 02 giờ đối với lô hàng hóa dưới 10 tấn, không quá 06 giờ đối với lô hàng hóa từ 10 tấn trở lên. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà vẫn chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian xử lý y tế và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.
4Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tảiThời gian hoàn thành việc giám sát đối với một phương tiện vận tải không quá 01 giờ đối với phương tiện đường bộ, đường hàng không; 02 giờ đối với phương tiện đường sắt, đường thủy. - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ một phương tiện vận tải không quá 20 phút kể từ khi nhận đủ giấy tờ. - Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế không quá 01 giờ đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường hàng không: 02 giờ đối với phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy. Trường hợp quá thời gian kiểm tra nhưng chưa hoàn thành công tác chuyên môn, nghiệp vụ kiểm dịch y tế, trước khi hết thời gian quy định 15 phút, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế biết, thời gian gia hạn không quá 01 giờ. - Thời gian cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền/chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền không quá 30 phút sau khi hoàn thành việc xử lý y tế. - Thời gian hoàn thành các biện pháp xử lý y tế: + Không quá 01 giờ đối với một phương tiện vận tải đường bộ hoặc một toa tàu hỏa, một tàu bay; + Không quá 06 giờ đối với cả đoàn tàu hỏa hoặc một tàu thuyền kể từ thời điểm phát hiện ra phương tiện vận tải thuộc diện phải xử lý y tế. + Không quá 24 giờ đối với tàu thuyền trong trường hợp phải xử lý y tế bằng hình thức bẫy chuột, đặt mồi, xông hơi diệt chuột. + Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà vẫn chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo việc gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ đối với một phương tiện vận tải đường bộ hoặc một toa tàu hỏa hoặc một tàu bay; không quá 04 giờ đối với cả đoàn tàu hỏa hoặc một tàu thuyền kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.
5Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòngNgay sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh
6Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại nhà của người bệnh
7Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnhNgay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh
8Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡngNgay sau khi nhận được Đơn đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện của đối tượng quản lý
Lĩnh vực Dược phẩm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Kiểm tra, công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần (25 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
2Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
3Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
4Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
5Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
6Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
7Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
8Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
9Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
10Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định.30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
11Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
12Khám giám định đối với trường hợp Người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác.30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
13Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
14Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
15Giám định tổng hợp10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận
16Giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận
17Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận
18Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
19Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận
20Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận
21Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận
22Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận
23Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận
24Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
25Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
2Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.