Các thủ tục mức độ 1 thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực Y tế dự phòng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lý
1Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại nhà của người bệnh
2Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnhNgay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh
3Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡngNgay sau khi nhận được Đơn đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện của đối tượng quản lý