Các thủ tục mức độ 4 thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Hộ tịch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.Đăng ký
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyệnTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị miễn nhiệm.Đăng ký
2Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyệnTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin theo quy định.Đăng ký
Lĩnh vực Đất đai (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyệnKhông quá 45 ngàyĐăng ký
2Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất+ Không quá 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).Đăng ký
3Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưKhông quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất); Đăng ký
5Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộngkhông quá 34 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngàyĐăng ký
2Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngàyĐăng ký
3Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhậnTrong ngàyĐăng ký
4Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữuTrong ngàyĐăng ký
5Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng kýTrong ngàyĐăng ký
6Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng kýTrong ngàyĐăng ký
7Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngàyĐăng ký
8Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ởTrong ngàyĐăng ký
9Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTrong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại giấy phép xây dựng05 ngàyĐăng ký
2Gia hạn giấy phép xây dựng05 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đăng ký thành lập hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc Đăng ký
4Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhKhông quy địnhĐăng ký
5Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Đăng ký thành lập hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 3070 ngày 27/12/2018)05 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã05 ngày làm việcĐăng ký
4Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã05 ngày làm việcĐăng ký
9Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)05 ngày làm việcĐăng ký
14Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)05 ngày làm việcĐăng ký
15Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)05 ngày làm việcĐăng ký
16Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập05 ngày làm việcĐăng ký
17Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Đăng ký khi hợp tác xã tách05 ngày làm việcĐăng ký
19Đăng ký khi hợp tác xã chia5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thủy lợi (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
3Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
4Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTrong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại05 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại13 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh07 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh07 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh10 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Công chức, viên chức (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã30Đăng ký
2Thủ tục tuyển dụng viên chức90 ngày làm việc từ thông báo tuyển dụng đến ra kết quảĐăng ký
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Xuất bản (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
2Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Viễn thông (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05Đăng ký
2Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
3Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
4Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Gia đình (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
3Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
4Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Thời gian thực hiện là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
5Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
6Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
Lĩnh vực Văn hoá (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Thư viện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản)03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân10 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ) Đăng ký
3Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế7 ngày làm việc Đăng ký
4Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần25 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký