Các thủ tục mức độ 4 thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại giấy phép xây dựng05 ngàyĐăng ký
2Gia hạn giấy phép xây dựng05 ngàyĐăng ký
3Điều chỉnh giấy phép xây dựng10 ngàyĐăng ký
4Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình15 ngàyĐăng ký
5Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc Đăng ký
2Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhKhông quy địnhĐăng ký
3Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Đăng ký thành lập hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân10 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ) Đăng ký
3Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế7 ngày làm việc Đăng ký
4Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần10 ngày làm việcĐăng ký