Các thủ tục mức độ 3 thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Đất đai (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu kinh tế15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất10 ngày kể từ ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu phải cấp Giấy chứng nhận mới thì cộng thêm 5 ngày làm việc.Đăng ký
3Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất03 ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận10 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuTrong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm10 ngày làm việcĐăng ký
10Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định25 ngày kể từ ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất25 ngày làm việcĐăng ký
13Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu15 ngày làm việcĐăng ký
14Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu25 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp giấy phép thi công các công trình giao thông10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè07Đăng ký
4Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông05Đăng ký
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Không quá 20 ngày.Đăng ký
2Cấp giấy phép di dời công trình15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã05 ngày làm việcĐăng ký
6Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)05 ngày làm việcĐăng ký
11Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)05 ngày làm việcĐăng ký
12Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)05 ngày làm việcĐăng ký
13Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập05 ngày làm việcĐăng ký
14Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Đăng ký khi hợp tác xã tách05 ngày làm việcĐăng ký
16Đăng ký khi hợp tác xã chia5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã05 ngày làm việcĐăng ký
18Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã05 ngày làm việcĐăng ký
19Thủ tục đăng ký hợp tác xã5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lâm nghiệp (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh)năm ngày làm việcĐăng ký
2Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu5 ngày làm việc Đăng ký
3Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.năm ngàyĐăng ký
4Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng5 ngày làm việc Đăng ký
5Cấp giấy phép vận chuyển Gấu10 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn10 ngày làm việcĐăng ký
7Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhan và cộng đồng dân cư thồn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hằng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyệnba mươi ngàyĐăng ký
8Đóng dấu Búa Kiểm lâmmười ngàyĐăng ký
9Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhânBa mươi sáu ngày làm việcĐăng ký
10Giao rừng cho cộng đồng dân cư thônBa mươi sáu ngày làm việcĐăng ký
11Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhânBa mươi sáu ngày làm việc.Đăng ký
12Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồngMười ngàyĐăng ký
13Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thônMười lăm ngàyĐăng ký
14Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng động dân cư thôn.Mười ngàyĐăng ký
15Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn10Đăng ký
16Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiTrong thời hạn năm ngày làm việcĐăng ký
17Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiTrong thời hạn ba ngày làm việcĐăng ký
18Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)Trong thời hạn tám ngày làm việcĐăng ký
19Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thườngTrong thời hạn ba ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Công Thương (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ(hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu10 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu10 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ(hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh(hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu15 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh10 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh15 ngày làm việcĐăng ký
9Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh10 ngày làm việcĐăng ký