Các thủ tục mức độ 3 thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Hộ tịch (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngàyĐăng ký
2Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngàyĐăng ký
5Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Chứng thực (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtNgay trong ngày.Đăng ký
2Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápNgay trong ngàyĐăng ký
3Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcNgay trong ngày.Đăng ký
4Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchNgay trong ngàyĐăng ký
5Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngàyĐăng ký
6Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Đất đai (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm10 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định25 ngày kể từ ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp giấy phép thi công các công trình giao thông10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè07Đăng ký
4Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông05Đăng ký
Lĩnh vực Quy hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép quy hoạch15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Không quá 20 ngày.Đăng ký
2Điều chỉnh giấy phép xây dựng10 ngàyĐăng ký
3Cấp giấy phép di dời công trình15 ngàyĐăng ký
4Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình15 ngàyĐăng ký
5Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lâm nghiệp (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh)năm ngày làm việcĐăng ký
2Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu5 ngày làm việc Đăng ký
3Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.năm ngàyĐăng ký
4Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng5 ngày làm việc Đăng ký
5Cấp giấy phép vận chuyển Gấu10 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn10 ngày làm việcĐăng ký
7Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhan và cộng đồng dân cư thồn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hằng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyệnba mươi ngàyĐăng ký
8Đóng dấu Búa Kiểm lâmmười ngàyĐăng ký
9Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhânBa mươi sáu ngày làm việcĐăng ký
10Giao rừng cho cộng đồng dân cư thônBa mươi sáu ngày làm việcĐăng ký
11Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhânBa mươi sáu ngày làm việc.Đăng ký
12Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồngMười ngàyĐăng ký
13Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thônMười lăm ngàyĐăng ký
14Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng động dân cư thôn.Mười ngàyĐăng ký
15Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn10Đăng ký
16Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiTrong thời hạn năm ngày làm việcĐăng ký
17Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiTrong thời hạn ba ngày làm việcĐăng ký
18Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)Trong thời hạn tám ngày làm việcĐăng ký
19Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thườngTrong thời hạn ba ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc (trường hợp cần lấy ý kiến thì tối đa không quá 25 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã và thành phố15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Tôn giáo (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục chấp thuận việc truyền đạo, giảng đạo của chức sắc, nhà tu hành diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sư tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hànhKhông quy địnhĐăng ký
8Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sởChưa quy định cụ thểĐăng ký
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.Đăng ký
2Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệpKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực Người có công (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng01 ngày làm việc Đăng ký
2Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân8 ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết tố cáo60Đăng ký
2Giải quyết khiếu nại lần hai45Đăng ký
3Giải quyết khiếu nại lần đầu30Đăng ký