Các thủ tục mức độ 3 thuộc Cấp huyện

Lĩnh vực Hộ tịch (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngàyĐăng ký
2Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
4Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngàyĐăng ký
5Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiNgay trong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Chứng thực (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtNgay trong ngày.Đăng ký
2Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápNgay trong ngàyĐăng ký
3Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcNgay trong ngày.Đăng ký
4Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchNgay trong ngàyĐăng ký
5Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnNgay trong ngàyĐăng ký
6Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcNgay trong ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Đất đai (25 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở.+ Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Riêng đối với trường hợp c.4 thời hạn thực hiện theo quy định tại thủ tục 14; + Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; + Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;Đăng ký
2Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai- Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc. - Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.Đăng ký
3Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
4Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
5Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
6Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
7Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
8Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
10Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
12Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
13Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
14Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện20 ngày làm việcĐăng ký
15Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
21Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
22Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận10 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
23Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
24Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đăng ký
25Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuTrong 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Quy hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép quy hoạch15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Không quá 20 ngày.Đăng ký
2Điều chỉnh giấy phép xây dựng10 ngàyĐăng ký
3Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)12 ngàyĐăng ký
4Cấp giấy phép di dời công trình12 ngàyĐăng ký
5Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình12 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Lâm nghiệp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép vận chuyển Gấu10 ngày làm việcĐăng ký
2Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)23 ngày làm việcĐăng ký
3Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)23 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiTrong thời hạn năm ngày làm việcĐăng ký
5Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiTrong thời hạn ba ngày làm việcĐăng ký
6Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)Trong thời hạn tám ngày làm việcĐăng ký
7Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thườngTrong thời hạn ba ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Kinh doanh Khí (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu07 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp Giấy phép bán lẻ rượu10 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
2Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đăng ký
3Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc (trường hợp cần lấy ý kiến thì tối đa không quá 25 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã và thành phố15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Tôn giáo (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
4Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện25 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.Đăng ký
5Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyệnNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
6Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyệnNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
7Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáoNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở2 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.Đăng ký
2Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệpKhông quy địnhĐăng ký
Lĩnh vực TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ13 ngày làm việcĐăng ký
2Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết25 ngày làm việcĐăng ký
3Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Người có công (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng01 ngày làm việc Đăng ký
2Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động”14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân8 ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Quản lý tài sản công (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngKhông quá 10 ngày mỗi bướcĐăng ký
5Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủKhông quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Quyết định tiêu huỷ tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Quyết định điều chuyển tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Quyết định bán tài sản côngKhông quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngKhông quá 7 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyệnKhông quá 13 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngKhông quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng tài chính kế hoạch nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Tài chính đầu tư (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết tố cáo60Đăng ký
2Giải quyết khiếu nại lần hai45Đăng ký
3Giải quyết khiếu nại lần đầu30Đăng ký